H&D Wireless publicerar idag Kvartalsrapport 3 för 2019.

Report this content

Nasdaq First North Growth Market-listande H&D Wireless, har idag publicerat sin Kvartalsrapport 3 för 2019. I och med att H&D Wireless konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med Kvartal 2 2019, informerar vi även MVV Holding AB aktieägare om H&D Wireless Kvartalsrapporten.

Se hela Kvartalsrapporten för H&D Wireless: https://investor.hd-wireless.com/nyheter/delarsrapport-kvartal-3-2019-73073

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan P. Schlyter, VD i MVV Holding AB
Växel +46500-49 59 30
Email:
johan.schlyter@mvv.se
Web: https://mvvinternational.com/

Om MVV Holding
MVV grundades 1990 med industriell teknik som kärnkompetens. 90-talet präglades av outsourcad produktion, främst driven av en högkostnadssituation i Sverige. Arvet från början av 90-talet har aldrig lämnat oss. Vår verksamhet kommer att bidra till ökad produktivitet i allt vi gör. Det är lätt att förstå att våra industriella ingenjörer inom fältet strävar efter kontinuerlig förbättring av våra kunders produktivitet, vi låter produktivitetsbegreppet vara vår vägledande princip i allt. Våra rekryteringsprocesser måste vara snabba, effektiva och korrekta. Våra produkter ska vara enkla, effektiva och kostnadseffektiva. Våra utbildningsprogram fokuserar på produktivitet och själva undervisningen utförs med optimalt innehåll så att studenten lär sig snabbt och effektivt. https://mvvinternational.com/

Om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Taggar:

Dokument & länkar