• news.cision.com/
  • MVV Holding AB/
  • H&D Wireless publika bud på MVV Holding AB har accepterats av aktieägare representerande mer än 91% av det totala aktiekapitalet

H&D Wireless publika bud på MVV Holding AB har accepterats av aktieägare representerande mer än 91% av det totala aktiekapitalet

Report this content

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic MTF("NGM"). Budet har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna.

I enlighet med vad H&D Wireless kommunicerat tidigare, avser bolaget begära tvångsinlösen av resterande aktier i MVV Holding och i samband med detta tillse att MVV Holding ansöker om avnotering av bolagets aktier från Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan P. Schlyter, VD i MVV Holding AB
Växel +4670-740 64 22
Email: johanp.schlyter@mvv.se
Web:
https://mvvinternational.com/

Om MVV Holding:
MVV grundades 1990 med industriell teknik som kärnkompetens. 90-talet präglades av outsourcad produktion, främst driven av en högkostnadssituation i Sverige. Arvet från början av 90-talet har aldrig lämnat oss. Vår verksamhet kommer att bidra till ökad produktivitet i allt vi gör. Det är lätt att förstå att våra industriella ingenjörer inom fältet strävar efter kontinuerlig förbättring av våra kunders produktivitet, vi låter produktivitetsbegreppet vara vår vägledande princip i allt. Våra rekryteringsprocesser måste vara snabba, effektiva och korrekta. Våra produkter ska vara enkla, effektiva och kostnadseffektiva. Våra utbildningsprogram fokuserar på produktivitet och själva undervisningen utförs med optimalt innehåll så att studenten lär sig snabbt och effektivt. https://mvvinternational.com/

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.

Dokument & länkar