MVV Holding AB (publ) aktieserie B sista dag för handel har erhållits från NGM.

Report this content

Styrelsen för MVV Holding AB (publ) har ansökt om avnotering av aktierna från Nordic SME var på NGM meddelat att sista dag för handel är den 21 februari 2020.

Mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade handeln i MVVs aktier på Nordic SME har styrelsen, i linje med vad som aviserades i ett pressmeddelande den 19 september 2019, ansökt om avnotering av aktierna. Vidare har huvudägaren H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) meddelat styrelsen i MVV Holding AB (publ) att påbörja processen för tvångsinlösen av minoritetsägarnas aktier. Styrelsen i MVV Holding AB (publ) har fattat beslut om att starta denna process.

En avnotering innebär bland annat att aktierna inte längre är föremål för organiserad handel på Nordic SME och att bolaget inte längre är skyldigt att lämna information till marknaden i enlighet med reglerna på Nordic SME och EU:s marknadsmissbruksförordning. Äganderätten till aktierna påverkas dock inte och aktieägarna har kvar sina rättigheter enligt aktiebolagslagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD och koncernchef

Växel +46-8-55118460
Email: Par.Bergsten@hd-wireless.se
Web:
 https://mvvinternational.com/

Om MVV Holding:

MVV grundades 1990 med industriell teknik som kärnkompetens. 90-talet präglades av outsourcad produktion, främst driven av en högkostnadssituation i Sverige. Arvet från början av 90-talet har aldrig lämnat oss. Vår verksamhet kommer att bidra till ökad produktivitet i allt vi gör. Det är lätt att förstå att våra industriella ingenjörer inom fältet strävar efter kontinuerlig förbättring av våra kunders produktivitet, vi låter produktivitetsbegreppet vara vår vägledande princip i allt. Våra rekryteringsprocesser måste vara snabba, effektiva och korrekta. Våra produkter ska vara enkla, effektiva och kostnadseffektiva. Våra utbildningsprogram fokuserar på produktivitet och själva undervisningen utförs med optimalt innehåll så att studenten lär sig snabbt och effektivt. https://mvvinternational.com/

Dokument & länkar