MVV Industry LAB har erhållit 0,5MSEK order från Precomp Solutions

Nordic Growth Market-listade MVV Holding AB:s dotterbolag och del i H&D Wireless Group, MVV Industry LAB, har erhållit en order från Precomp Solutions för automatisering av pressverktyg gällande förmontering av bilsäkerhetskomponent. Ordervärdet är cirka 0,5MSEK.

MVV Industry Lab AB, ett av dotterbolagen i MVV Holding AB gruppen som H&D Wireless har 92% ägande i, har fått i uppdrag att automatisera ett pressverktyg gällande förmontering av bilsäkerhetskomponent. Verktyget skall automatiseras med styrsystem, HMI och säkerhetslösning. Ledtiden är ca 10 - 12 veckor.

”Precomp Solutions har valt att fortsätta arbeta med MVV Industry LAB för detta viktiga kunduppdrag. MVV har levererat automatiseringslösningar åt oss tidigare och vi är mycket nöjda med flexibiliteten och kompetensen som finns. Vi ser återigen fram emot en bra leverans” säger Stefan Inhammar, vVD och fabrikschef på Precomp Solutions AB i Ulricehamn.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten, Styrelseledamot i MVV Holding AB

Växel +46-8-55118460
Email: Par.Bergsten@hd-wireless.se
Web:
 https://mvvinternational.com/

Om MVV Holding:

MVV grundades 1990 med industriell teknik som kärnkompetens. 90-talet präglades av outsourcad produktion, främst driven av en högkostnadssituation i Sverige. Arvet från början av 90-talet har aldrig lämnat oss. Vår verksamhet kommer att bidra till ökad produktivitet i allt vi gör. Det är lätt att förstå att våra industriella ingenjörer inom fältet strävar efter kontinuerlig förbättring av våra kunders produktivitet, vi låter produktivitetsbegreppet vara vår vägledande princip i allt. Våra rekryteringsprocesser måste vara snabba, effektiva och korrekta. Våra produkter ska vara enkla, effektiva och kostnadseffektiva. Våra utbildningsprogram fokuserar på produktivitet och själva undervisningen utförs med optimalt innehåll så att studenten lär sig snabbt och effektivt. https://mvvinternational.com/

 

Om Precomp Solutions:

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Vår kärnkompetens är finklippning, vi erbjuder även konventionell stansning, pressning samt montering. Vi har två produktionsanläggningar – en i Ulricehamn, där huvudkontoret ligger och specialistkunskapen är samlad, samt en i Sofia, Bulgarien, där även huvuddelen av monteringen är förlagd. Genom vår unika kompetens är vi ofta med tidigt i kundens produktutvecklingsprojekt för att få komponenten designad för finklippning då detta ofta är den överlägset mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden då höga precisionskrav gäller för komponenten. http://precomp.se/sv/hem

Prenumerera

Dokument & länkar