Micronic justerar prognosen för helåret 2002

Micronic justerar prognosen för helåret 2002 Täby, 30 augusti, 2002 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Styrelsen för Micronic har beslutat justera försäljningsprognosen avseende helåret 2002 mot en försäljning i linje med föregående år (699 MSEK). Tidigare prognos byggde på en förväntad återhämtning inom halvledarindustrin. Den senaste tidens marknadsbedömningar tyder på att denna återhämtning förskjutits ytterligare framåt i tiden, vilket påverkar teknologiinvesteringarna för fotomasker. Osäkerheten på marknaden påverkar våra kunder och kommer med största sannolikhet leda till att leveransen av vår andra Sigma-ritare kommer att förskjutas till fjärde kvartalet 2002. "Micronic skeppade planenligt under andra kvartalet det första Sigmasystemet för tillverkning av avancerade fotomasker till Du Pont Photomasks, en av industrins ledande tillverkare av avancerade fotomasker. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för våra produkter när vi nu i ett högt tempo demonstrerar vår teknologi. Vi har goda möjligheter att öka våra marknadsandelar även i denna dämpade marknad genom vår teknologiska styrka", säger Sven Löfquist, Micronics VD och fortsätter "Det är uppenbart att industrin nu befinner sig i en ekonomiskt svår situation som enbart kan lösas via kostnadseffektiv teknologi både i tillverkningsprocessen av fotomasker, och för prototyptillverkning av halvledarkomponenter via programmerbara steppers, där mönstret överförs direkt till halvledarkomponenten utan användning av fotomasker. Inom dessa områden har Micronic sin styrka via unik teknologi och har därmed mycket goda framtidsutsikter". Kontaktperson: Sven Löfquist VD Tel: 08- 638 52 00 sven.lofquist@micronic.se Om Micronic Laser Systems AB Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan och USA och ett servicekontor i Taiwan. Micronic har 339 anställda. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar