Mycronic utvärderar en notering av Axxon

Report this content

Styrelsen i Mycronic AB (publ) har beslutat utvärdera möjligheten att börsnotera Axxon, kärnan i division High Volume, på STAR-marknaden på Shanghaibörsen och upplåta en minoritet av aktierna till handel. Om det är genomförbart, skulle börsnoteringen kunna ske under 2024.

Axxon har utvecklats mycket framgångsrikt sedan Mycronics förvärv 2016. En årlig nettoomsättningstillväxt på 39 procent, med god lönsamhet, har fört Axxon till en marknadsledande position inom dispensering för elektronikindustrin. Axxon har huvudsakligen verkat som ett oberoende kinesiskt företag, med egna IP-rättigheter, FoU och tillverkning. Genom en börsnotering och upplåtande av en minoritet av aktierna till handel på STAR-marknaden i Shanghai skulle Axxon ytterligare stärka sitt varumärke och marknadsledande position i Kina och världen.

 

STAR-marknaden är en mycket likvid börs fokuserad på teknologibolag, där handeln främst drivs av investeringsfonder.

 

”Anledningen till att vi undersöker en eventuell börsnotering av Axxon på STAR-marknaden på Shanghaibörsen är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Axxon att nå framgång och sin fulla potential, genom att bli mer självständiga och få resurser för snabb expansion”, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef i Mycronic.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindqvist

VD och koncernchef

Tel: +46 8 638 52 00

E-post: anders.lindqvist@mycronic.com

 

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

 

Mycronic är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 juni 2022, klockan 14:00.

 

 

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com

Prenumerera

Dokument & länkar