Flaggningsmeddelande - Storägare utökar ägande i ObsteCare

Report this content

Peder Månsson har utökat sitt ägande i bolaget och passerar nu ett ägande om 20%. Motivet till förvärvet är att tempot i bolaget väsentligen har ökat det senaste halvåret.

”-Jag är övertygad om att tempoökningen och de spännande möjligheter vi ser, snart också kommer att visa sig i säljsiffror. Intresset från USA ser jag som mycket positivt och sammantaget gör det bolaget så intressant att jag vill utöka ägandet”, säger Peder Månsson

Den 28 december 2018 ägde Månsson 19,11 % av bolaget och har genom flera mindre köp under våren, förvärvat aktier som ger honom ett ägande om 20.0%. Bolagets totala antal aktier uppgår till 13 411 852 st och av dessa står Peder Månsson idag som ägare av 2 683 145 st. 

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning. 

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar