Lägesuppdatering kring potentiella förvärvet av 10Monkeys

Report this content

Stockholm - 2023-06-01

MyFirstApp Sweden AB (“MyFirstApp”) presenterar en lägesuppdatering kring bolagets potentiella förvärv av 10Monkeys, en ledande aktör inom utbildningsteknologi.

Det har observerats att 10Monkeys uppvisar en stark kundbas, vilket pekar på företagets förmåga att generera kontinuerliga intäkter. Detta indikerar dessutom en långsiktig lönsam affärsmodell, vilket förstärker 10Monkeys position som en tilltalande investeringsmöjlighet.

Beträffande kundbasen visar 10Monkeys en diversifierad och robust kundportfölj, vilket inkluderar både offentliga och privata skolor samt föräldrar. Denna variation i kundunderlaget ger 10Monkeys en konkurrensfördel och en stabil inkomstkälla, vilket vi ser som mycket positivt.

Sammanfattningsvis är vi entusiastiska över möjligheten att förvärva 10Monkeys. Vi tror att deras starka marknadsandelar och dess kundbas kan komma att bidra till att stärka vår verksamhet och föra oss närmare våra strategiska mål.

Vi kommer att fortsätta informera er om förvärvsprocessen och eventuella ytterligare utvecklingar.

Notera att förvärvet av 10Monkeys är villkorat av att aktieägarna i MyFirstApp på bolagsstämma godkänner beslutet. Mer information kring förvärvet kan läsas här.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.

Prenumerera

Dokument & länkar