ObsteCare – värd för lyckat seminarium om värksvaghet

Report this content

Förra veckans event i Stockholm blev en succé. Drygt 80 personer deltog, med befattningar som verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor från förlossningskliniker i Sverige. De mycket uppskattade talarna är tunga namn inom områden som är relaterade till förlossningsrummets stora utmaning, vilka förmedlade sin kunskap och inspirerade deltagarna i ämnet värksvaghet – eller ”långa förlossningar” som det kallas i folkmun.

Ämnen som hur värksvaghet hanteras kliniskt, livmoderns fysiologi, hormonet oxytocin och hur det klassificeras och används under förlossning, presenterades av namn som Doktor Mike Robson, Professor emerita Kerstin Uvnäs-Moberg, Professor Susan Wray och Docent Eva Wiberg-Itzel.

Deltagarnas engagemang och intresse var högt. Intressanta frågor ställdes, vilka talarna lämnade fördjupande svar kring och seminariet blev mycket givande och inspirerande för alla.

”I kväll har vi lyft ett ämne som det talas alldeles för lite om. Nämligen hur värksvaghet hanteras inom förlossningsvården och den avsaknad av information till kvinnor som ska föda, kring värksvaghet och riskerna det medför. Det känns så bra att vi bidrar till att denna viktiga fråga diskuteras med vårdpersonalen och vi vill också nå kvinnorna som ska föda barn. Det borde vara lika självklart att inför förlossning informera blivande föräldrar om värksvaghet, som exempelvis den information man idag får kring smärtlindring. Men det är det inte.”, säger Lollo Hägg, klinisk specialist på ObsteCare. 

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Se filmen ”Nya lösningar för långa förlossningar”, som förklarar värksvaghet och AFL®-metoden här

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD

+46 (0) 738 525 058
claes.blance@obstecare.com


Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar