ObsteCare öppnar upp för försäljning i Asien

Report this content

Ett distributionsavtal har tecknats med Global Medical JSC avseende marknadsföring och försäljning av AFL®-metoden i Vietnam. Företaget har en stark position på den vietnamesiska marknaden inom förlossningssjukvård och säljer bland annat ett fosterövervakningssystem från det världsledande företaget Huntleigh, UK.

”-Nu tar ObsteCare första steget in i Asien med Vietnam som första land. Vietnam är en av Asiens snabbast växande ekonomier med en BNP tillväxt på 7% och ett starkt ökat fokus på sjuk- och hälsovård. Med en befolkning på närmare 100 miljoner och ett födelsetal på 2,0 barn per kvinna, är Vietnam en mycket intressant marknad för bolaget”, säger ObsteCare’s VD, Claes Blanche

I Global Medical JSC portfölj finns bland annat ett fosterövervakningssystem och AFL®-metoden ses som ett mycket bra komplement till befintligt erbjudande.

AFL®-systemet är under registrering i Vietnam och väntas bli godkänt för försäljning inom 3–6 månader.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.


För mer information kontakta
Claes Blanche, VD
Mobile: +46 (0) 738 525 058
claes.blanche@obstecare.com 

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019. 

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar