ObsteCares VD presenterade bolaget på Aktiedagen i Göteborg 6 maj

Report this content

ObsteCares VD, Johan Itzel, presenterade bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden. ObsteCare befinner sig i en pågående emission för fortsatt etablering i Europa och Nordamerika. Emissionen avslutas den 9 maj 2019.

Obste­Care AB genomför en nyemission i syfte att erhålla kapital för att lansera AFL®-metoden på den viktiga USA-marknaden. Kapitalet i förestående nyemission ska täcka en lansering av AFL®-metoden i USA tillsammans med distributörspartnern, parallellt med fortsatt bearbetning av Europa. Emissionen är en företrädesemission där handeln med teckningsrätter avslutas idag, den 7 maj.

Hoppas att du känner dig redo att investera i vår fortsatta expansion i Europa och USA mot bättre förutsättningar i förlossningsrummet för vårdpersonal och tryggare förlossningar för mamma och barn.

Vi hoppas också att ni, precis som vi, känner otrolig stolthet och värme inför att bidra och påverka utvecklingen av livets viktigaste skede, nämligen födseln. Ett helt nytt, unikt koncept, baserat på svensk innovativ forskning av kvinnor och för kvinnor – det känns fantastiskt. 

Du kan se presentationen filmad från gårdagens event på vår Youtubekanal här 

På vår webbsida finner du Memorandum och Anmälningssedel genom att följa denna länk; https://obstecare.com/investors/foretradesemission/ 

Aktiespararnas eventverksamhet har till syfte att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Till mötet kom 158 besökare under dagen och 1143 tittare såg presentationerna via livesändningen.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning. 

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar