Empir Group har ökat sitt ägande i dotterbolaget Technode Group

Report this content

4 november 2019

Empir Group AB (”Empir”) har ökat sitt ägande i dotterbolaget Technode Group AB, organisationsnummer 556614-8440 (”Technode”), till följd av, teckning och tilldelning av aktier i en företrädesemission i Technode. Empir har tecknat 67 900 aktier för sammanlagt 13 850 000 kronor i emissionen – som värderar Technode till cirka 70 miljoner kronor efter emissionen för 100 %. Empir har även förvärvat ytterligare aktier i samband med att emissionen stängdes, vilket innebär att Empir ökar sitt aktieinnehav från 214 690 aktier till 295 735 aktier och ökar sin ägarandel från 76,12 procent till 84,12 procent i Technode.

Technode är en dotterbolagskoncern till Empir som bland annat innehåller produktbolagen Advoco och Portify. Företrädesemissionen genomfördes för att finansiera företagsförvärv och återbetala den lånefinansiering som Technode upptog i samband med att dess största kund gick i konkurs i somras.

”Det är glädjande att vår huvudägare fortsätter att aktivt stötta vår verksamhet och att vi har fått möjligheten att investera i nya tjänster. Vi har nu ett allt bredare produkt- och tjänsteerbjudande till våra över 40 partners som är vår huvudsakliga säljkanal”, säger Kajsa Lundfall, ansvarig Technode-koncernen.

”För Empir är det självklart att efter förmåga stötta koncernens operativa bolag och deras utveckling och expansion. Empir har under flera år investerat i Technode och telekom-sidan, med Advoco-tjänsterna, och på senare år i den tjänsteportfölj inom fordonsadministration och varumärket Portify. Det är en fullt naturlig utveckling att vi önskar öka vårt ägande i denna strategiskt viktiga underkoncern om tillfälle ges”, säger Lars Save, VD för Empir.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar