• news.cision.com/
  • Mysafety Group/
  • Empir har träffat en icke-bindande överenskommelse avseende avyttring av sina samtliga aktier i Advoco Communication, Frontnode och Tell it to Mi

Empir har träffat en icke-bindande överenskommelse avseende avyttring av sina samtliga aktier i Advoco Communication, Frontnode och Tell it to Mi

Report this content

29 januari 2021
 

Empir Group AB (”Empir”) har, genom sitt helägda dotterbolag Appnode Group AB (under namnändring till Apply Group AB), idag, den 29 januari 2021, träffat en icke-bindande överenskommelse med Infracom Group AB (publ), org.nr 559111–0787 (”Infracom”), avseende avyttring av (i) samtliga aktier i Advoco Communication AB, org.nr 556623–1048, (ii) samtliga aktier i Frontnode AB, org.nr 556527–4064, och (iii) Empirs samtliga aktier i Tell it to Mi AB, org.nr 556719–6091, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i Tell it to Mi. Den sammanlagda köpeskillingen ska uppgå till 54 MSEK på kassa- och skuldfri basis.

För Empir Apply innebär den här affären en möjlighet att fokusera på vidareutveckling av vårt starka koncept som Portify erbjuder inom fleet intelligence. Vi är också glada över att våra IT- och telecombolag nu kommer att utvecklas i ett större sammanhang när marknaden konsolideras, säger Kajsa Lundfall, VD och koncernchef för Empirs affärssegment Empir Apply.

Inom Empir Apply kan vi koncentrera oss på tillväxt genom förvärv och utveckling i vårt arbete inom hållbarhet, analys och kostnadsbesparingar för organisationer med fordonsflottor. Framtidens fordonsparker kommer att präglas av delningsekonomin, minimal miljöpåverkan och nya tekniker.  Där vill vi vara en betydande spelare, avslutar Kajsa Lundfall.

Jag bedömer att den planerade affären har stora möjligheter att stärka InfraComs affärsområden samt bidrag med både ökad teknisk höjd och kundnytta. Detta innebär ytterligare ett steg framåt där infracom utmanar den traditionella marknaden som helhetsleverantör inom B2B mot telefoni, IT-drift och ISP, säger Bo Kjellberg, Vd och koncernchef för Infracom.

Parternas överenskommelse är villkorad av sedvanlig due diligence-granskning från Infracoms sida och att parterna därefter ingår bindande aktieöverlåtelseavtal. Transaktionerna avses genomföras senast den 31 mars 2021.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 08.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.


Prenumerera

Dokument & länkar