Lars Save har meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD under nästa år

Report this content

Lars Save har meddelat styrelsen för Empir Group AB (”Empir” eller ”Bolaget”) att han önskar lämna uppdraget som VD för Empir och pensionera sig senast den 30 september 2021, då han fyller 67 år, och om möjligt redan i samband med årsstämman 2021. Styrelsen för Empir har full förståelse för att Lars Save önskar pensionera sig med ålderns rätt och är tacksamma för att han står till förfogande ända till den 30 september om Bolaget så önskar. Styrelsen kommer omedelbart att påbörja arbetet med att rekrytera en ny VD.

Lars Save har varit VD och koncernchef för Empir sedan augusti 2015.

Styrelsen för Empir har full förståelse för Lars Saves önskemål som är helt naturligt, i och med att Lars fyller 67 år nästa år. Det är högst rimligt, om inte annat med ålderns rätt, att han vill planera för en förändring av sin arbetssituation. Lars har fortlöpande arbetat mycket hårt i sin roll som VD och koncernchef för Empir. Under Lars ledarskap har koncernen genomgått ett genomgripande omställningsarbete som utmynnat i en välorganiserad koncern med tydliga affärssegment och vänt flerårig förlust till positiv resultatutveckling. Att hitta ett fullvärdigt alternativ som med samma starka drivkraft, entusiasm, orubbliga vilja och förmåga att nå uppsatta mål blir en extraordinär utmaning. Styrelsen har initierat de planer som finns upprättade för att kunna användas vid en sådan situation som nu dykt upp. Vi kommer tillsammans med Lars att säkerställa så att överlämning och kontinuitet för koncernens långsiktiga ledning sköts på bästa sätt. Styrelsen har även bett Lars att kvarstå i sin fulla kapacitet som VD och koncernchef fram till dess en långsiktig lösning kan presenteras, förhoppningsvis före årsstämman 2021 eller snarast därefter.” säger Margareta Strandbacke, styrelseordförande i Empir.

Empir Group AB

Styrelse

Frågor till Lars Save, 070 590 18 22

Margareta Strandbacke

Styrelseordförande

Frågor till Margareta, 072 522 22 75

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 16.20 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar