MSC Group AB förvärvar del i produktbolaget Advoco AB

Report this content

Stockholm den 14 december 2017

MSC Group AB (”MSC”) har genom teckning i nyemission och genom köp av aktier förvärvat sammanlagt 19 480 aktier, motsvarande cirka 11 procent av aktierna i telekombolaget Advoco AB, 556614-8440. Advoco-koncernen omsätter cirka 30 mkr 2017 med god lönsamhet. Advoco har utvecklat och säljer en mobil telefonväxel genom ett nätverk av partners och servar drygt 30 000 abonnenter, mest små och medelstora företagskunder. Advoco har cirka 15 anställda i Stockholm.

”Förvärvet kommer att utgöra en del av MSC-koncernens segment Empir Apply och utgör en del av vår satsning inom telematik vid sidan av MSC:s utvecklingsprojekt, Portify. Förvärvet kommer även bidra positivt till koncernens intjäningsförmåga. Framför allt får MSC tillgång till en intressant affärsmodell med prenumeranter som tecknar sig för en 36 månaders repetitiv och mycket skalbar affär. Affärsmodellen är typisk för de produktbolagslösningar vi söker inom Apply”, säger Lars Save, VD och koncernchef i MSC Group AB.

Betalning för de tecknade och förvärvade aktierna i Advoco AB har erlagts kontant med cirka 2,6 mkr. MSC söker ett nära strategiskt samarbete mellan Portify och Advoco för den fortsatta utvecklingen av mobila telematiklösningar, speciellt mot fordonsadministration. Telefonnumret behöver växelfunktion inom ”fordonspoolen” och följer fordonet snarare än föraren och behöver därmed allokeras och bokas ihop med bilnycklar mm som tillhör utnyttjandet av fordonet.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla verkar inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar MSC tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. MSC Group är sedan 1998 noterat på Nasdaqs OMX Stockholm Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 klockan 19:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar