• news.cision.com/
  • Mysafety Group/
  • Rättelse av pressmeddelandet: Empir Groups styrelse föreslår utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

Rättelse av pressmeddelandet: Empir Groups styrelse föreslår utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

Report this content

2 november 2021

Empir Group AB (”Empir Group”) offentliggjorde den 29 oktober 2021 att styrelsen beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 23 november 2021 beslutar att dela ut 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) (”Xavi Solutionnode”). Denna information är korrekt, liksom det angivna totala bokförda värdet av aktierna som föreslås delas ut. Däremot innehöll pressmeddelandet viss tilläggsinformation – om det bokförda värdet som föreslås delas ut per Empir Group-aktie, det totala beloppet som har delats ut per aktie under 2021 om den föreslagna utdelningen genomförs samt vilken direktavkastning detta i så fall medför – som var felaktig och som härmed rättas. 

Styrelsens förslag är, som angavs i pressmeddelandet den 29 oktober 2021, att extra bolagstämman den 23 november 2021 beslutar att dela ut 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode. Den föreslagna utdelningen motsvarar, som också angavs i pressmeddelandet den 29 oktober 2021, ett bokfört värde om 7 086 189 kronor. Detta innebär, med rättelse av vad som angavs i pressmeddelandet den 29 oktober 2021, en utdelning om cirka 1,28 kronor per aktie i Empir Group. Godkänner extra bolagsstämman den föreslagna utdelningen kommer Empir Group att, med rättelse av vad som angavs i pressmeddelandet den 29 oktober 2021, att ha delat ut totalt cirka 2,78 kronor per aktie under 2021, vilket, med rättelse av vad som angavs i pressmeddelandet den 29 oktober 2021, motsvarar en direktavkastning om cirka 12,1 procent vid ett aktiepris om 23 kronor per aktie.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 18.40 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.