Göran Melin utsedd till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Göran Melin till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Göran Melin har 23 års erfarenhet som revisor på PWC och var åren 2010-2018 CFO på Clas Ohlson.

”Med rekryteringen av Annika Poutiainen i oktober 2018 fick Nämnden för svensk redovisningstillsyn en ordförande med djup kunskap inom övervakning av börsnoterade bolag kombinerat med god erfarenhet från näringslivet. Med rekryteringen av Göran Melin förstärks Nämnden ytterligare med en på den svenska aktiemarknaden ytterst respekterad person som har djup kunskap om såväl redovisning som att leda och rapportera den finansiella utvecklingen i ett noterat och välskött bolag ”, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

”Göran Melin är en fantastisk rekrytering till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Hans analytiska förmåga kombinerat med djup sakkunskap och operativ erfarenhet från ett börsbolag kommer att vara en stor tillgång för nämndens arbete i granskningen av börsbolags regelbundna finansiella kommunikation. Jag ser mycket fram emot vårt samarbete med att utveckla och leda Nämndens verksamhet”, kommenterar Annika Poutiainen, ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. 
   
   
För ytterligare information, vänligen kontakta

Annika Poutiainen
Ordförande, Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Mobil: 072 885 8532  

Om Nämnden för svensk redovisningstillsyn 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar årsredovisningar och delårsrapporter i bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity, respektive Nordic Derivatives Exchange - XNDX). Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheter att ingripa vid eventuella överträdelser.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett av fyra självständiga sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, paraplyorganisationen inom den svenska självregleringen på finansmarknadsområdet. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden säkerställer finansieringen av verksamheten och utser, genom en valberedning, ordföranden och vice ordföranden i Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden är i övrigt oberoende och arbetar fristående från Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn kommer att bestå av sju ledamöter - en ordförande, en vice ordförande och fem granskare - samt en administrativ chef. Samtliga ledamöter är representiva företrädare på redovisningsområdet och har arbetet hos Nämnden som sin huvudsyssla.

För ytterligare information, vänligen besök Nämndens hemsida www.redovisningstillsyn.se 

Taggar:

Dokument & länkar