Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Amerikanska patentverket har idag godkänt ytterligare en patentansökan för Nanexa. Det idag godkända patentet har ett bredare skydd än patentet som godkändes tidigare i år och omfattar användning av PharmaShell® produkter för flertalet administrationssätt, så som t ex parenteral injektion, inhalation och orala beredningar.

Det amerikanska patentverket har meddelat patent den 19 november 2019. Det nu godkända patentet täcker in själva produkten PharmaShell® samt metoden för dess tillverkning och formuleringar av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Det idag godkända patentet avser PharmaShell® som administreras på flera olika sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar. Detta innebär en breddning av vårt patentskydd och skapar ytterligare möjligheter till kommersiella avtal framöver.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar