Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Se bifogad årssredovisning för 2017 i pdf

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar