Ledande personer i Nanexa tecknar sina andelar i nuvarande företrädesemission

Idag meddelas att läkemedelsbolaget Nanexas VD David Westberg samt styrelseledamöter tecknar sina andelar i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknas fram till och med den 25 februari.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar