Marknadsmeddelande 106/15 – Nanexa AB noteras på AktieTorget den 17 juni 2015106/15 - Korrigerad version

I förra marknadsmeddelandet angavs antalet aktier felaktigt till 3 863 350. Det korrekta antalet framgår nedan.

Första handelsdag på AktieTorget för Nanexa AB:s aktie är den 17 juni 2015. Kortnamnet för aktien är NANEXA.

Teckningskursen är 9,00 kr per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: NANEXA
Aktienamn: NANEXA
ISIN-kod: SE0007074166
Orderboks-ID: 110531
Organisationsnummer: 556833-0285
Kvotvärde: 0,13
Första handelsdag: 17 juni 2015
Antal aktier: 5 013 350
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 juni 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se