Nanexa har haft en bra start på året

Första kvartalet av 2019 har varit ett intensivt kvartal för oss på Nanexa. I och med de tre avtalen vi skrev i slutet av föregående år har vi varit fullt upptagna med att leverera i de samarbetena. Vi har ytterligare aktiviteter att utföra för att avsluta dessa initiala utvärderingar av PharmaShell® för respektive bolags aktiva substanser, men diskussioner pågår redan om möjliga fortsättningar.

Arbetet med AstraZeneca pågår också enligt plan och där har ytterligare en djurstudie startats i deras regi som ett led i den breddning av samarbetet som kommunicerades under höstan 2018.

Parallellt med det ovan nämnda har vi arbetat vidare i NEX-18 projektet. Vi har genomfört vår första djurstudie med PharmaShell®-coatad azacitidin och i den genererat värdefull data för att kunna optimera PharmaShell®-processen till den målbild för frisättning vi har.

Arbetet för att ta fram regulatorisk och klinisk utvecklingsstrategi för NEX-18 pågår både för den europeiska och amerikanska marknaden. Vår målsättning är att skapa en så kort och kostnadseffektiv utvecklingsplan som möjligt.

På laboratoriet i Uppsala har vi också under första kvartalet installerat vår tredje ALD-reaktor samt utökat vår kapacitet med ytterligare analytisk utrustning. Vi har nu också förstärkt vår grupp med ytterligare en medarbetare med masterexamen i materialkemi, som kommer förstärka vår kacapitet för utvecklingen av PharmaShell®.

På den kommersiella sidan har vi hunnit med två konferenser; dels Drug Delivery Partnerships i Florida i januari och dels BIO-Europe i Wien i mars. Under konferenserna har vi haft flertalet bra möten och diskussioner med intressanta läkemedelsföretag.

Det kan också nämnas att Nanexa och PharmaShell® nu för första gången belysts i en global marknadsanalys över nya drug delivery-teknologier för biologics - ”NovelTechnologies for Delivery of Proteins, Antibodies and Nucleic Acids, 2019-2030”(Roots analysis, Business research and consulting).

Nanexas VD David Westberg kommenterar: Det har varit en riktigt bra start på året och riktigt roligt att vi blir uppmärksammade i externa marknadsrapporter. Glädjande är att det gått riktigt bra i de samarbeten vi har och att vi kunnat leverera enligt överenskomna planer med samarbetsparnerna.Jag känner stor tillförsikt att resten av året kommer följa i samma positiva riktning.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar