Nanexa har lämnat in en ny patentansökan

Nanexa stärker upp sin patentportfölj med ytterligare en patentansökan inom ramen för Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Ansökan inlämnades till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 28 juni 2019. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp den brittiska patentansökningen med en internationell patentansökan (PCT-ansökan), vilket också Nanexa ämnar göra.

Företags VD David Westberg kommenterar:

Nanexas utvecklingsarbete har återigen resulterat i en uppfinning som vi anser vara patenterbar. Med den här patentansökan stärker vi vår patentportfölj kring PharmaShell® ytterligare, vilket är något jag anser är mycket positivt och också viktigt för vår verksamhet.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar