Nanexa presenterar pRedeye Life Science Day, 19 november 2019

Den 19 november kl. 15:25 presenterar VD David Westberg den senaste utvecklingen i bolaget p ROOTS @ Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28, Stockholm. Presentationen lives nds och kan f ljas p https://www.redeye.se/live/ls-day- 2019, d r presentationen  ven i efterhand kommer finnas tillgänglig. Presentationen kommer även läggas upp på Nanexas hemsida.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar