Nanexa publicerar artikel om PharmaShell® i internationell vetenskaplig tidskrift

Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. I artikeln presenteras resultat från olika studier som visar möjligheterna att skapa långa depåberedningar med styrd frisättning av läkemedel med hjälp av PharmaShell®. Artikeln har titeln “Nanoshells Prepared by Atomic Layer Deposition – Long Acting Depots of Indomethacin”, och sammandrag går att hitta på webadressenhttps://doi.org/10.1016/j.ejpb.2019.04.019

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Jag har tidigare kommunicerat att vårt samarbete med AstraZeneca är inne i en spännande fas och denna publicering är ett led i det samarbetet. Det är viktigt för oss att få ut information om PharmaShell® på olika sätt och vi vet att information från vetenskapliga artiklar är förtroendeskapande. Genom publikationen i en för branschen relevant tidskrift når vi också ut till personer i ledande befattningar på läkemedelsföretagens utvecklingsavdelningar, något som kan ge stora fördelar.

Artikeln har genomgått det vanliga peer review-förfarandet som gäller för vetenskapliga artiklar och att vi passerat det nålsögat ger i mina ögon ett ytterligare bevis för PharmaShell®-teknologins unika potential.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.sewww.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar