Nanexa skapar möjligheter för biologiska läkemedel

Report this content

Under början av året har Nanexa installerat en anläggning för arbete med biologiska läkemedelssubstanser, så kallade Biologics (främst peptider och proteiner) i bolagets utvecklingslaboratorium i Uppsala. Dessa substanser kräver särskild hantering och beredning och Nanexa kan nu hantera dessa internt i bolaget från mottagande av en aktiv biologisk substans till färdig PharmaShell®-försedd formulering.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Vi vet att cirka hälften av alla nya läkemedel som registreras framöver kommer vara biologiska läkemedel. Det är därför strategiskt väldigt viktigt för oss att skapa interna möjligheter att hantera sådana substanser i vår process för PharmaShell®. Flertalet bolag har uttryckt intresse för PharmaShell® i kombination med t.ex. peptider då vi med PharmaShell® skapar unika möjligheter för långtidsverkande formuleringar av dessa. Något som vi anser är en unik egenskap för PharmaShell®. Denna investering är både intressant rent vetenskapligt och öppnar för fler affärsmöjligheter.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca. 

Dokument & länkar