Nanexa utökar samarbetet med svenskt biotechbolag

I slutet av 2018 tecknade Nanexa ett ”Material Transfer Agreement” med ett svensktbiotechbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin med deras specifika läkemedelssubstans. Utvärderingen har hittills gett bra resultat och bolaget har nu beslutat att ta projektet vidare med aktiviteter för att optimera formuleringen. I detta förlängda samarbete kommer Nanexa tillverka prövningsmaterial som kommer utvärderas i en djurstudie i bolagets regi.

Nanexa erhåller en mindre betalning för det arbete som utförs. Djurstudien bekostas av biotechbolaget.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Det är mycket glädjande att utvärderingen av PharmaShell® gett bra resultat i den av biotechbolaget redan utförda utvärderingen och att bolaget nu väljer att gå vidare med en optimerad formulering i ytterligare en djurstudie. Jag ser detta som ett naturligt steg mot ett mer omfattande produktutvecklingsavtal och klinisk utvärdering.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar