Aerowash genomför fullt garanterad emission inför notering

NEVI-koncernens intressebolag (ägande 26 % av kap & 13,43 % av röster) Aerowash AB (publ) inleder på tisdag 22 november 2016 en fullt garanterad spridningsemission. Syftet med emissionen är att sprida ägandet och kapitalisera Bolaget inför planerad expansion. Bolaget har för avsikt att notera sig på Nasdaq First North och kommer efter genomförd emission ansöka om notering. Fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet kommer presenteras av Aerowash måndag 21 november 2016.

NEVI-koncernen kommer teckna sig för sitt innehav i emissionen.

För mer information om Aerowash:
Hemsida:
Aerowash.se
E-post:
niklas.adler@aerowash.se.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckl

Prenumerera

Dokument & länkar