Aerowash inleder idag emission inför notering

NEVI-koncernens innehav (ägande 26 % av kap & 13,43 % av röster) Aerowash AB (publ) inleder idag sin nyemission. Syftet med emissionen är att sprida ägandet och kapitalisera Bolaget inför planerad expansion. Bolaget har för avsikt att notera sig på Nasdaq First North och kommer efter genomförd emission ansöka om notering. NEVI-koncernen kommer teckna sig för sin andel i emissionen vilket motsvarar ca 1 560 000 SEK.

Aerowash tar in 6 000 000 SEK fördelat på 300 000 B-aktier.
Bolagsvärde (post money): 44,5 MSEK
För fullständiga villkor, se länken:
http://aerowash.se/erbjudande
Film:
http://media.aerowash.se/2016/05/Short-AW-film-Computer.mp4


För mer information om Aerowash:

Hemsida:
Aerowash.se
E-post:
niklas.adler@aerowash.se

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar