Avyttrat hela innehavet i Acrinova

Report this content

New Equity Venture Int. AB har per idag avyttra sina sista aktier i Acrinova AB. Bolaget har under den senaste veckan avyttrat 122 300 aktier (var av 120 000 stycken utanför marknaden) till omkring 32 kr per aktie.

//
                

För mer information, kontakta Bolaget på:
+46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar