Avyttring av aktier

Report this content

Stockholm 2015-11-02

New Equity Venture Int. AB har per 2015-10-30 avslutat försäljningen av aktier som kommunicerades 2015-09-25 och äger efter försäljningen 165 246 stycken aktier i Acrinova AB vilket motsvarar 13,37 % av kapital och röster.  

Se länk för tidigare PM 2015-09-25

//               

För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar