Beslut om kapitalanskaffning UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-11-01

NEVI har nu tagit beslut om att genomföra en kapitalanskaffning om  6 478 000 SEK till dotterbolaget A IT-solutions II AB för att finansiera köpeskillingen av UBERCRATE LTD. Kapitalanskaffningen kommer ske från externa investerare från vilka bolaget erhållit skriftliga teckningsförbindelser om finansiering.

Efter kapitalanskaffningen genomförts kommer NEVI äga  4 915 000 aktier i A IT-solutions II vilket motsvarar 71,4 % av kapital och röster.

UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE.IO vilket är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribuerar digitalt.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com 

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017. 

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar