Betydande innehav på frammarsch

Report this content

Stockholm 2017-12-01

NEVI-koncernen har ägarintressen i ca 25 bolag varav majoriteten är noterade. I nedan redovisas aktuell status i ett urval av innehaven där hösten 2017 varit särskild händelseintensiv.

 Future Gaming Group Int. AB (FGG)

Under 2017 har FGG breddat sitt strategiska fokus från att verka endast som speloperatör till att även inkludera affiliates-verksamhet. Tillväxttakten har varit explosiv och drivs genom en kombination av organisk och förvärvad kraft under ledning av bolagets bevisat skickliga VD Björn Mannerqvist. FGG säkrade den 30 november 2017 finansiering till att emittera obligation om 140 MSEK (totalt ramverk 200 MSEK och), villkorat av godkännande på bolagsstämma. Pengarna som obligationen inbringar är planerat att användas till förvärvsfinansiering av två bolag med gemensam omsättning om 68 MSEK (EBITDA 31 MSEK). NEVI äger ca 19,5 procent av kapital och röster i FGG.

Ayima Group AB (publ)

Ayima tillhandahåller sina kunder digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade IT-sökverktyg som kan modifieras utifrån den enskilda kundens behov. Bolaget är lönsamt i en tillväxtbransch där referensunderlag från befintliga kunder som Macys, Adecco, Brittish Airways och Pokerstars, och certifiering som Google Premier Partner, hjälper till på ett bra sätt. Bolaget har under hösten mottagit ordrar på ett värde över 45 MSEK. NEVI äger ca 23 procent av kapital och ca 17 procent av röster i Ayima.

Tourn International AB (publ)

Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare/influencers. Bolaget har tagit taktpinnen i en bransch som förväntas växa kraftigt de närmaste åren och har en lönsam affärsmodell redan idag. Tourn har under året ökat sin omsättning med över 300 % och vänt ett negativt resultat till ett positivt. Under hösten har bolaget blivit godkänd som MCN-nätverk hos Youtube och lanserat youtube-plattform för influencers under namnet NAGATO. För mer information om Tourn lyssna på avsnittet i podden market makers här LÄNK. NEVI äger  ca 4,5 % av kapital och röster i Tourn.

True Heading AB (publ)

True Heading har på extra bolagsstämma beslutat om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Seapilot AB. Avsikten är att Seapilot sedan ska listas på Aktietorget. Seapilot var den första navigationsapplikationen i världen att implementera funktioner som AIS-data (Automatic Identification System), vilket gör det enkelt att se andra fartyg som rör sig på sjökort. Appen ger också AIS-väder i realtid. Detta har gjort Seapilot till en av de mest populära applikationerna inom sjönavigation och appen har fått sitt erkännande genom att rankas högt på Apples App Store. NEVI äger cirka 4,5 % av kapital och cirka 2,5 % av röster i True Heading.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture International AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar