Bildar bolag i UK

Report this content

Stockholm 2018-06-18

NEVI-koncernen har under 2017/2018 genomfört sina två första investeringar i UK. För att öka bolagets närvaro och skapa nya förutsättningar till investeringar på den brittiska marknaden, har styrelsen beslutat om att bilda ett nytt bolag i UK under namnet NEW EQUITY VENTURE (UK) LTD.

Bolaget ägs till 80 % av NEVI-koncernen, samt till 20 % av externa brittiska ägare. De brittiska ägarna, med en lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom tech-segmentet, kommer att fungera som rådgivare i UK-bolaget. Bolaget är aktivt och kommer inleda en “scanning” av den brittiska marknaden efter potentiella investeringsmöjligheter i bolag inom micro- och nano-segmentet.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar