Bolaget handlas från idag med namnet NanoCap Group AB (publ)

Report this content

Stockholm 2021-11-30

Bolaget handlas från idag under namnet kortnamnet NanoCap. Bolagets fullständiga namn är:  NanoCap Group AB (publ). 


//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 


NanoCap Group (publ)
NANO har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NANO investerar i ska noteras inom en snar framtid. NANO har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera