Delar ut aktier i innehavet Game Chest Group

Report this content

Stockholm 2018-05-08

Styrelsen för New Equity Venture Int AB (“NEVI”) har idag beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma med förslag till utdelning av aktier i Game Chest Group AB (“Game Chest Group”). Syftet med utdelningen är att sprida ägandet i bolaget inför kommande notering.

Styrelsen kommer föreslå att NEVI delar ut cirka 15 % av bolagets aktier i Game Chest Group vilket motsvarar cirka 10% av hela bolaget. NEVI-koncernens ägarandel i Game Chest Group innan utdelning är cirka 67,5% av kapital och röster. Senaste kända transaktionen av Game Chest Groups aktie utfördes till 2,90 sek/aktie.

Styrelsen kommer inom kort kalla till extra bolagsstämma och då presentera fullständiga villkor för utdelningen.

Kort om Game Chest Group:

Game Chest Group bedriver digitala distributionstjänster för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt via Gamethrill.io samt Ubercrate.io. Bolaget har ett helägt dotterbolag med säte i London UK vid namnet UBERCRATE LTD. Verksamheten har cirka 1 600 kunder via abonnemangstjänster och har bedrivit verksamheten sedan 2015.  

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar