Delårsrapport tre 2016

Report this content

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016

 • Totala intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-0,8)
 • Periodens resultat uppgick till 9,3 MSEK (10,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,19 SEK (4,17)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016

 • Totala intäkter uppgick till 5,5 MSEK (15,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,9)
 • Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (10,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (3,9)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-SEPT 2016

 • Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-2,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 8,26 SEK (4,27)
 • Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (11,1)

 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-SEPT 2016

 • Totala intäkter uppgick till 16,9 MSEK (49,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-2,7)
 • Periodens resultat uppgick till 5,5 MSEK (10,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,89 SEK (4,0)
 

VD HAR ORDET 

För ett år sedan lämnade vi vår första kvartalsrapport med starka siffror. Vi hade precis avyttrat stora delar av vårt innehav i fastighetsbolaget Acrinova, noterat på Aktietorget. Idag konstaterar vi att det var grunden till vad vi bygger idag. Vi har senare sålt hela vårt innehav i Acrinova till mycket kompetenta och stabila aktieägare som tagit Acrinova till nästa nivå. Samtidigt har vi fortsatt vårt arbete med investeringar i micro-bolag och det ska vi fortsätta med.

Vid kvartalets utgång hade NEVI tretton innehav, men glädjande var att vi redan i inledningen av fjärde kvartalet genomförde investeringen i bolaget Aerowash. Aerowash inriktar sin verksamhet mot högteknologiska lösningar inom flygplansservice och underhåll. Under kvartalet har NEVI en mindre investering i Tourn Int AB, noterat på Aktietorget. NEVI deltog i den riktade nyemissionen Tourn genomförde och har efter det ökat innehavet ytterligare. Samtidigt har vi under kvartalet valt att minska exponeringen mot metaller och därmed lämnat delar av innehavet i Robert Friman, noterat på Nasdaq.

Finansiellt

Vi fortsätter strategin att hålla en stabil kassa för att möjliggöra tilläggsinvesteringar samt vara delaktiga i nya projekt. Samtidigt levererar moderbolaget ett resultat för de första nio månaderna om  24 MSEK och för tredje kvartalet 9,30 MSEK. Koncernens resultat var för de första nio månaderna 5,5 MSEK, resultatet tyngs av våra dotterbolag och intressebolag. Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 53,0 MSEK vilket ska jämföras med 23,2 MSEK ett år tidigare. Kassan i moderbolaget var 15,7 MSEK och för koncernen 26,9 MSEK, såväl moderbolag som koncern är skuldfria (utöver leverantörsskulder).

En framåtblick

Vi kommer även under den närmaste perioden ha som mål att hålla en stabil kassa. Men likt jag skrev i förra rapporten ser vi risker och läser om oroligheter i vår omvärld. Därför ligger fokus, likt tidigare, i att stötta våra befintliga innehav och genomföra investeringar i nya micro-bolag. För vi anser oss se att det finns stora möjligheter att fortsätta inom detta segment under en lång tid framöver. Avslutningsvis vill jag åter igen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

Thomas Jansson

Verkställande direktör

2016-10-27

Prenumerera

Dokument & länkar