Dotterbolag förvärvar Bolag Aerowash

Report this content

Stockholm 2016-10-18

New Equity Venture dotterbolag (B18 Invest III AB (publ)) har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört två förvärv. Bolagen som förvärvats är: Nordic Aerowash Equipment AB(NAE) och N.A.S Service Oy(NAS), Bolagen är systerbolag där NAE är produktbolag och NAS är servicebolag. NEA omsatte 2015 cirka 6,7 MSEK med negativt rörelseresultat om ca 1,1 MSEK och NAS omsatte 2015 ca 4,5 MSEK med ett rörelseresultat runt noll SEK.
      
Bolagen är verksamma inom högteknologiska lösningar med inriktning mot flygplansservice och underhåll. NEVIs dotterbolag kommer ta en aktiv ägarroll i den framtida utveckling av Bolagen. Förvärven genomfördes via apportemission och B18 Invest ABs ägarandel i B18 Invest III AB är efter utspädning 29,41 % från tidigare 100 %. Avtalet är villkorat att B18 Invest III ABs revisor godkänner apportegendomens värde. Mer information om Aerowash kommer presenteras inom kort.

För mer information om:
Nordic Aerowash Equipment AB besök:
Hemsida: Aerowash.se
E-post: niklas.adler@aerowash.se.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar