Dotterbolag genomför tredje förvärvet av speloperatör; Vipstakes.com

Report this content

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB (FGG) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin genomför sitt tredje förvärv under sommaren genom förvärvet av av rättigheterna till operatören www.vipstakes.com. Efter genomförd transaktion äger Future Gaming Group rättigheterna till tre operatörer och beräknar med ett positivt rörelseresultat från fjärde kvartalet 2016. Målet för bolaget är att inom kort kapitalisera FGG för att möjliggöra för fler transaktioner av liknande karaktär.

Vipstakes.com har över 52 000 registrerade spelare, varit aktiva sedan juli 2014, har en omsättning på årsbasis på drygt 200 000 euro och positivt resultat om cirka 156 000 euro per år. Vipstakes.com har idag ett nätverk om 392 stycken affiliate. Köpeskilling är 120 000 euro kontant, och betalas efter genomförd verifiering av data.  

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar