Dotterbolaget förvärvar ytterligare en speloperatör Mywin24.com

Report this content

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin genomför ytterligare en investering i förvärvet av rättigheterna till operatören www.mywin24.com.

Mywin24.com har över 25 000 registrerade spelare, varit aktiva sedan januari 2015, har en omsättning på årsbasis på drygt 65 000 euro och positivt resultat om cirka 30 000 euro per år. Mywin24.com har idag ett nätverk om 163 stycken affiliate och i köpeskillingen ingår viss vidareutveckling av design och mobilanpassning. Köpeskilling är 40 000 euro kontant, och betalas efter genomförd verifiering av data.  

Efter genomförd transaktion äger Future Gaming Group rättigheterna till två operatörer med en beräknad årsomsättning på över 2 000 000 SEK och positivt resultat. Målet för bolaget är att i framtiden kapitaliseras för att möjliggöra för fler transaktioner av liknande karaktär.  

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar