Dotterbolaget Le Sowt förvärvar bolag inom e-sport

Report this content

Stockholm 2018-03-27

New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda dotterbolag Le Sowt AB (“Le Sowt”) har idag träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska bolaget Copenhagen Flames IVS (“Flames”) för en köpeskilling om 480 392 kr. Köpet finansieras genom utfärdande av skuldebrev motsvarande köpeskillingen som på tillträdesdagen kvittas mot aktier i Le Sowt. Efter ytterligare investeringar, som planeras att genomföras inom kort som en följd av förvärvet, beräknas NEVI:s ägarandel i Le Sowt hamna på 25,5 procent av kapital och röster.

E-sport är en bransch på stark frammarsch där Sverige och Danmark spelar en betydande roll i utvecklingen. De är näst efter Ryssland den marknad i Europa som konsumerar mest e-sport räknat i monetära siffror enligt en färsk undersökning av PayPal och analysföretaget Super Data. Studien har tagit sin information från Twitch och Youtube.

- Kompetens, hunger och potential syns tydligt hos grundarna av Flames som vi fått en mycket positiv bild av under förhandlingarna. Samtliga tre tidigare ägare kommer även fortsatt vara verksamma och styra bolaget framåt och syftet med vår investering är att vi framförallt ska ska bidra med våra finansiella muskler och rutin av bolagsstyrning för att förverkliga bolagets fulla potential än snabbare än vad som var möjligt tidigare kommenterar NEVI:s VD Robin Vestersten.

Kort om Flames:

Flames är idag särskilt framträdande inom spelet Overwatch och målsättningen är att framgent täcka ytterligare populära spel av vilka League of Legends och Call of Duty kan vara några av dessa. Utöver att skapa framgångsrika lag som tävlar om prispengar i växande system av ligor och turneringar har Flames redan skapat sig ett namn i Köpenhamn vilket möjliggör även andra intäktskällor inte olikt de som framgångsrika t.ex. fotbollsklubbar nyttjar. Det kan handla om intäkter från streams, affiliates, sponsorer, uppvisningsspel, försäljning av souvenirer m.m. I ett inledande skede, när e-sporten fortfarande är i sin linda, är ytterligare intäktskällor uthyrning av lokal/datorer/utrustning samt coaching-fees för att utbilda nya spelare till att bli bättre.                       

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar