Dotterbolaget W&IT Solutions Group AB får rätt även i hovrätten 2020-03-04

Report this content

Stockholm 2020-03-04

Hovrätten i Stockholm fastställde idag tingsrättens tidigare dom rörande tvist mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm AB. Tvisten rörde beräkningen av eget kapital i tillträdesbokslut och omfattade ett belopp om 1 189 713 kr 52 öre plus ränta enligt 5 § räntelagen på kapitalbeloppet från den 11 juli 2017 tills beloppet är betalt. Därtill vann W&IT Solutions Group även framgång avseende ersättning för sina rättegångskostnader om totalt 363 256 kr. Även här tillkommer ränta enligt samma princip som ovan. 

Domen innebär således att W&IT Solutions Group AB nu vunnit full framgång i sina krav i såväl tingsrätt som hovrätt. Om tappande part, d.v.s. säljarna, vill överklaga ska så ske senast den 2020-04-01. I annat fall vinner domen laga kraft och säljarna ska då solidariskt svara för att ersätta W&IT Solutions Group AB med i ovan nämnda belopp.  

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar