Flaggning

Report this content

T & J Ekonomi och Investeringar AB har i företrädesemissionen i New Equity Venture AB ökat sitt ägande med 66 666 stycken aktier av serie A och 175 301 stycken aktier av serie B. Det totala ägandet är nu: 266 666 stycken aktier av serie A och 550 365 stycken aktier av serie B. Detta motsvarar 60,6 % av rösterna och 28,1 % av kapitalet.

//

För mer information kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar