Flaggning i Future Gaming Group

Report this content

Stockholm 2017-08-24

Som tidigare kommunicerats 2017-08-03 passerade (ökade ägandet) NEVI-koncernen 30 % ägande i FGG. För att undvika budplikt skulle NEVI vidta de åtgärder som medförde att NEVI ej föll under budplikt. Idag har NEVI sålt 770 000 aktier och äger efter det 89.908.000 stycken aktier vilket motsvara 29,93 %. Kvarvarande innehav i FGG ser NEVI som en långsiktig investering som kan bidra positivt till NEVI:s utveckling.   

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar