Flaggning i Sjöstrand Coffee; NEVI strukturerar om ägande går i SCC

Report this content

Stockholm 2016-01-20

New Equity Venture har strukturerat om sitt ägande i inledning av januari i Sjöstrand Coffee Int. AB som just nu genomför en noteringsemission för notering på Aktietorget. NEVI har sålt hela sitt innehav till sitt 100 % -iga dotterbolag.

NEVI-koncernens innehav i Sjöstrand är ofärändrat 830 173 aktier och dotterbolaget har övertagit befintligt lock-up avtal med samma villkor (vilkor beskriv i amslutsningsmemorandum).

Säljare: New Equity Venture Int AB 830 173 st, innehav efter 0 aktier.
Köpare: New Equity Venture Int II AB 830 173 st. innehav efter 830 173 aktier.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar