Flytt av datum för rapport avseende kvartal ett 2020

Report this content

Stockholm, 2020-05-11

NEVI kommer publicera rapporten för kvartal ett 2020 den 28 maj 2020 istället för tidigare publicerat datum: 2020-05-15. Anledningen till flytt är att insamling av finansiella siffror från intressebolag dragit ut på tiden.  //
             
För mer information, kontakta Bolaget på:Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com
New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar