Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015

Report this content

New Equity Venture Int. AB kommer att presentera delårsrapport ett 2015-05-05.
Tidigare kommunicerat datum 2015-05-14

//
  

 
Styrelsen                 

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar