Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag registrerat NEVI:s företrädesemission. Sista dag för handel med BTA är den 25 oktober och stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 29 oktober. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till tecknarens VP-konto/depå den 31 oktober.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i New Equity Venture International AB till 4 153 675 varav 3 774 418 stycken är B-aktier och 379 257 stycken är A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 4 153 675 kronor.

//


För mer information, kontakta bolaget på: 

Thomas Jansson 

Telefon: 

+46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar