Game Chest Group har tagit beslut om inledande av noteringsprocess

Report this content

Stockholm 2018-07-13

New Equity Venture Int AB (“NEVI”) har idag blivit informerade att styrelsen i Game Chest Group tagit beslut om att inleda en process för att notera bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Målet är att bolagets aktie ska kunna godkännas för handel och därmed noteras under kvartal tre 2018. NEVI ser odelat positivt på beslutet och kommer som en av huvudägarna ge sitt fulla stöd i den kommande noteringsprocessen.

Kort om Game Chest Group:

Game Chest Group bedriver digitala distributionstjänster för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt via Gamethrill.io samt Ubercrate.io. Bolaget har ett helägt dotterbolag med säte i London UK vid namnet UBERCRATE LTD. Verksamheten har cirka 1 600 kunder via abonnemangstjänster och har bedrivit verksamheten sedan 2015.  

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar