Genomför aktietransaktion i CGit

Report this content

Stockholm 2018-06-07

NEVI-koncernen har idag genomfört en aktietransaktion om 78.800 B-aktier i CGit Holding AB till en investerare representerad av Sedermera Fondkommission. Transaktionen genomfördes mot en ersättning om 35 sek/aktie.

Aktierna i transaktionen motsvarar ca. 5 % av det totala kapitalet och ca. 3,2 % av totala antalet röster i CGit.

NEVI-koncernen minskar därmed sitt ägande till ca. 21,7 % (27 % ) av kapital och ca. 13,8 % (17 %) av röster i CGit.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar